dokumenty ke stažení a články v médiích

Trendy montážních technologií v mikroelektronice | jiné | 03.06.2002

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu v oblasti polovodičových struktur a pokrok výrobních technologií umožnily během několika uplynulých desetiletí dospět k hustotě integrace na úrovni mnoha miliónů aktivních prvků v jednom pouzdře integrovaného obvodu. Se složitostí prvků nezbytně narostly i počty vývodů, mnohonásobně se zvýšily nároky na dodržování technologických postupů i konstrukci automatizovaných výrobních linek používaných při výrobě elektronických zařízení a systémů. Přitom stupeň "elektronizace" společnosti je mnohdy jedním z hlavních kritérií pro hodnocení úrovně produktivity práce a tedy i postavení ekonomiky státu mezi ostatními průmyslově vyvinutými zeměmi světa.
Autor: Sdělovací technika

Programovatelné logické obvody | Vývoj integrovaných obvodů | 05.01.2001

Díky obrovskému technologickému pokroku v oblasti křemíkových technologií lze dnes celé systémy sestávající z mnoha integrovaných obvodů i jiných typů součástek umístených na plošném spoji převádet bez problémů na jeden jediný čip zákaznického obvodu. Tím lze dosáhnout u výsledného zařízení z hlediska konkurenceschopnosti velmi významných výhod.

Autor: Sdělovací technika

Testování programovatelných hradlových polí | Vývoj integrovaných obvodů | 07.07.2000

Kvalita technologie výroby i spolehlivost integrovaných obvodů neustále roste a to platí i o programovatelných hradlových polích. Tím se opět v novém kontextu oživuje odvěký spor, zda je diagnostika potřebná či ne, a pokud ano, kde je její místo.

Autor: Sdělovací technika

Konverze programovatelných obvodů FPGA na obvody ASIC | Vývoj integrovaných obvodů | 08.06.2000

Rozbor problematiky převodu kompletně navrženého systému ověřeného v reálném zařízení pomocí programovatelných součástek do vyšších a úspornějších forem zákaznických integrovaných obvodů. Při větších požadovaných množstvích digitálních zákaznických integrovaných obvodů není ekonomické realizovat celou výrobní sérii pomocí programovatelných součástek. V řadě případů je mnohem výhodnější převést již hotový návrh do podoby masek, které slouží pro personifikaci zákaznických čipů při závěrečných výrobních operacích. Zákazník dostává do rukou integrovaný obvod, který má funkční vlastnosti stejné jako prototyp odzkoušený pomocí FPGA nebo CPLD obvodu, vyznačuje se však lepšími technickými i ekonomickými parametry.

Autor: Sdělovací technika

Moderní postupy při návrhu programovatelných logických obvodů | Vývoj integrovaných obvodů | 05.05.2000

Velikost součástek 20 - 50 tisích hradel je dnes naprosto běžná a nepředstavuje žádnou výjimku. Tradiční návrhy s využitím schématu se stávají až nezvládnutelně složitými a časově náročnými. Zároveň přibývá tlak na zvládnutí vývoje funkčního vzorku v co nejkratším čase. Není proto divu, že poptávka po nových metodách je oprávněná. Článek popisuje vhodné vývojové prostředky pro integraci složitých systémů do FPGA. Doporučený postup návrhu, využití jazyků HDL, simulace, syntéza, verifikace, rozmístění a propojení. Příklad vhodného řešení - sw FPGA Advantage. Spolupráce výrobců součástek FPGA s firmami z oblasti EDA.

Autor: Sdělovací technika

Metody návrhu systémů na bázi FPGA | Vývoj integrovaných obvodů | 15.03.2000

Metodika návrhu logických systémů realizovaných pomocí obvodů FPGA. Přečtete si o návrhových prostředcích a metodách, které se v současnosti používají. Úvod k problematice IP maker. Na závěr něco o programování a konfiguraci FPGA součástek.

Autor: Sdělovací technika

Architektura programovatelných logických obvodů | Vývoj integrovaných obvodů | 07.02.2000

Popis vnitřní struktury programovatelných součástek, jednotlivé typy programovatelných bloků a architektur. Trendy vývoje.

Autor: Sdělovací technika
 
1 3 5 6 7 8 9 »