dokumenty ke stažení a články v médiích

Programovatelné logické obvody | Vývoj integrovaných obvodů | 05.01.2001

Díky obrovskému technologickému pokroku v oblasti křemíkových technologií lze dnes celé systémy sestávající z mnoha integrovaných obvodů i jiných typů součástek umístených na plošném spoji převádet bez problémů na jeden jediný čip zákaznického obvodu. Tím lze dosáhnout u výsledného zařízení z hlediska konkurenceschopnosti velmi významných výhod.

Autor: Sdělovací technika

Testování programovatelných hradlových polí | Vývoj integrovaných obvodů | 07.07.2000

Kvalita technologie výroby i spolehlivost integrovaných obvodů neustále roste a to platí i o programovatelných hradlových polích. Tím se opět v novém kontextu oživuje odvěký spor, zda je diagnostika potřebná či ne, a pokud ano, kde je její místo.

Autor: Sdělovací technika

Konverze programovatelných obvodů FPGA na obvody ASIC | Vývoj integrovaných obvodů | 08.06.2000

Rozbor problematiky převodu kompletně navrženého systému ověřeného v reálném zařízení pomocí programovatelných součástek do vyšších a úspornějších forem zákaznických integrovaných obvodů. Při větších požadovaných množstvích digitálních zákaznických integrovaných obvodů není ekonomické realizovat celou výrobní sérii pomocí programovatelných součástek. V řadě případů je mnohem výhodnější převést již hotový návrh do podoby masek, které slouží pro personifikaci zákaznických čipů při závěrečných výrobních operacích. Zákazník dostává do rukou integrovaný obvod, který má funkční vlastnosti stejné jako prototyp odzkoušený pomocí FPGA nebo CPLD obvodu, vyznačuje se však lepšími technickými i ekonomickými parametry.

Autor: Sdělovací technika

Moderní postupy při návrhu programovatelných logických obvodů | Vývoj integrovaných obvodů | 05.05.2000

Velikost součástek 20 - 50 tisích hradel je dnes naprosto běžná a nepředstavuje žádnou výjimku. Tradiční návrhy s využitím schématu se stávají až nezvládnutelně složitými a časově náročnými. Zároveň přibývá tlak na zvládnutí vývoje funkčního vzorku v co nejkratším čase. Není proto divu, že poptávka po nových metodách je oprávněná. Článek popisuje vhodné vývojové prostředky pro integraci složitých systémů do FPGA. Doporučený postup návrhu, využití jazyků HDL, simulace, syntéza, verifikace, rozmístění a propojení. Příklad vhodného řešení - sw FPGA Advantage. Spolupráce výrobců součástek FPGA s firmami z oblasti EDA.

Autor: Sdělovací technika
 
1 2 3 4