Aktuality

EM6580 - FLASH mikrokontroler s nízkou spotřebou v miniaturním pouzdře SO8/SO14 - Save Space, Save Power, Save Money !! | 25.01.2005

• True Low Current: 5.8uA active mode/3.3uA standby mode/0.32uA sleep mode
• Memory: Flash 4k x 16 bit, RAM 80 x 4 bit
• 5 or 6 I/Os with 2 high drive outputs of 20mA
• Unique 52-bit serial ID number (is different and independent for each produced device)
• Power-on-reset with power-check and brownout control
• Sleep counter reset: automatic wake-up from sleep mode (with 4 selectable timings)
• Low voltage: 2.0V to 5.5V
• Internal RC oscillator 32 kHz – 800 kHz with outstanding stability
• 8-bit serial interface
• Delivery form: SO-8, SO-14 package, die
O informace ohledně dostupnosti a prodeje v ČR si můžete napsat případně zatelefonovat na 239 043 820.
Odkaz na stránku novinek.
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=215

EMTCG96-3G obvod pro smart karty s pamětí Flash 96K | 16.11.2004

Levný a výkonný crypto-controller s pamětí typu Flash pro SIM karty s Java aplikacemi pro bankovnictví, zdravotnictví a mnohé další sektory. Plná uživatelská reprogramovatelnost.
• high-performance 8-bit market standard 8051 microcontroller core
• built-in analog, triple DES encryption algorithms
• hardware-protected memory partitioning
• flash memory partitioned into two sections: 64kB of OTP memory and 32kB of EEPROM
• delivery forms:
- backlapped and de-stressed 8-inch wafers down to 180 micrometer thickness, as sawn wafers on frame
- packaged modules
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=214

EM6812 - ULTRA-LOW-POWER 8-BIT MICROCONTROLLER WITH FLASH MEMORY | 11.10.2004

- Up to 22Kbytes FLASH memory (2k x 22 bit, 4k x 22 bit or 8k x 22 bit)
- 8-bit CoolRISC CPU core – delivers up to 2.5MIPS
- Brownout and powercheck functions, 8-level SVLD
- Flexible RAM banks: Fully-static, low-power and dual-port
- 16 independently-configurable I/Os: debouncer, pull-up, pull-down, CMOS, Nch open drain
- I/Os can drive up to 20mA at 5V – suitable for high-voltage LEDs and motor drive
- 8-bit hardware multiplier – accelerates scaling, math algorithms
- 3-wire Serial Interface SPI, soft UART
- PWM function – ideal for single-slope analog/digital conversion, LED drive
- 4 x 8-bit or 2 x 16-bit timers, internal and external IRQ
Available now in TSSOP-24 and SO-24 packaging.
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=209

Mentor Graphics a Lattice Semiconductor | 08.10.2004

Firmy Mentor Graphics a Lattice Semiconductor uzavřely smlouvu o rozšíření partnerství. Od nynějška budou produkty Mentor Graphics pro syntézu Leonardo Spectrum a Precision Synthesis a simulátor HDL ModelSim obsaženy v programovém souboru Lattice ispLEVER a budou podporovat všechny programovatelné logické součástky Lattice. Podrobnosti najdete pod odkazem v plném znění tiskové zprávy.
http://www.mentor.com/press_releases/oct04/1084902131813.html

Novinky mezi dohlížecími obvody | 07.10.2004

A6150 - 5V accurate Regulator with Integrated Windowed Watchdog, pouzdro SO8
V6150 - Power Surveillance and Software Monitoring, pouzdro SO8
A6155 - 5V Regulator with Integrated Windowed Watchdog and Sleep Mode Detection, pouzdro SO8
V6155 - Extremely Accurate Power Surveillance, Software Monitoring and Sleep Mode Detection, pouzdro SO8
A6250 - 5V Regulator with Integrated Windowed Watchdog, výkonové pouzdro PSOP2-16 určené k přímé SMD montáži na plošný spoj
http://www.emmicroelectronic.com/Line.asp?IdLine=1

EM6607 - nový mikrokontroler s velmi nízkou spotřebou | 14.09.2004

EM6607 je jednočipový 4bitový maskou programovaný mikrokontroler se 4 výkonovými výstupy.
• spotřeba 1.8uA (active), 0.5uA (standby), 0.1uA (sleep)
• napájecí napětí 1.2V až 3.6V
• ROM 2k × 16 (maskou programovaná při výrobě)
• RAM 96 × 4 (uživatelská Read/Write)
• 4 výstupy 30mA/3V
• automatická kontrola úrovně napájecího napětí (SVLD)
• přesný 32kHz krystalový oscilátor
Obvod se dodává ve formě nezapouzdřených čipů nebo v pouzdrech SO/TSSOP s 24/28 vývody.
Kompletní dokumentace je k dispozici na:
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=213

ELECTRONICA 2002 | 26.05.2004

Elektronické součástky a vše okolo nich - to je veletrh ELECTRONICA 2002 - 160 000 m2 výstavní plochy a 4400 vystavovatelů. Konala se na výstavišti v Mnichově od 12. do 15.listopadu. Ve stánku firmy EM Microelectronic (č.159 v hale A6), byl po celou dobu výstavy přítomen též náš zástupce. Kromě standardních součástek s extrémně nízkým příkonem a nízkým napájecím napětím jste měli možnost se seznámit s nejnovějšími výsledky naší práce ve vývoji integrovaných obvodů a to zvláště z oblasti obrazových senzorů, identifikačních čipů a nových 4/8bit mikrokontrolerů. Více informací o výstavě najdete na http://www.electronica.de, případné dotazy posílejte na saleasic@asicentrum.cz.

EM4034 - 13.56MHz, Contactless Read-Write Identification Device | 26.05.2004

Podporuje vsechny funkce normy ISO/IEC 15693 + některé další
- pracovní kmitočet 13.56MHz ± 7kHz (ISM, world-wide licence free available)
- ISO/IEC 15693 antikolizní algoritmus umožňuje komunikaci čtecího zařízení s více tagy současně
- unikátní 64-bitové identifikační číslo (UID)
- 448 bitová paměť EEPROM organizovaná ve 14 slovech po 32 bitech
- zabezpečený přenos dat přes Login
- rezonanční kondenzátor na čipu, externí kondenzátor pro napájení není třeba
- pracovní teplotní rozsah -40° to +80°C
- kontaktní plochy čipu optimalizované pro montážní technologii flip-chip
O další informace ohledně dostupnosti a prodeje v ČR si můžete napsat, případně je najdete zde.

Mentor Graphics International EDA Tech Forum 2004 | 06.05.2004

Dne 5.5. se v pražském hotelu Mariott uskutečnilo mezinárodní EDA Tech Forum, na kterém byly kromě perspektiv vývoje elektroniky u nás prezentovány i nejnovější programové produkty firmy Mentor Graphics. Další podrobnosti jsou zveřejněny na tomto místě..
V nejbližších dnech tam najdete i nejdůležitější přednášky z této akce.

1 miliarda obvodů pro LOGITECH | 30.03.2004

V roce 2003 překročila EM Microelectronic hranici 1 miliardy integrovaných obvodů dodaných světoznámé firmě Logitech pro její počítačové myši. Podle typu modelu obsahují klasické a bezdrátové myši nebo trackbally firmy Logitech dva až tři zákaznické obvody od EM Microelectronic.

Druhá oblast spolupráce obou firem se týká LCD modulů. Novinka Logitech diNovo Media Desktop = bezdrátová klávesnice + bezdrátová optická myš + MediaPad, vše s technologií Bluetooth, získala prestižní cenu Consumer Electronic Association's Best of Innovations 2004. MediaPad obsahuje LCD driver kompletně navržený ve firmě ASICentrum pro vysokonapěťovou technologii CMOS 0,35um.

Další podrobnosti na www stránkách firem EM Microelectronic a Logitech.

EM4223 - první UHF RFID obvod na světě splňující normu ISO18000-6A a EPC kód | 18.03.2004

Vývoj logické části této identifikační součástky proběhl ve firmě ASICentrum. Zahájení plné sériové výroby se očekává v polovině roku 2004. Čip s plochou 0,8 mm2 má dva vývody pro připojení antény a byl vyroben v technologii 0,5um low-power CMOS.
- určeno pro pasivní read-only transpondéry
- kmitočtová nezávislost v rozsahu 865MHz - 2,5GHz
- vysokorychlostní antikolizní protokol umožňuje čtecímu zařízení identifikaci 200 tagů za vteřinu
- komunikační vzdálenost nad 15m při optimalizované anténě transpondéru
- 128bitové uživatelské identifikační číslo
- napájecí napětí 1V
- pracovní teplotní rozsah -40 až +85C
Více informací najdete zde, popis se základními parametry a Fact Sheet zde.

PROJEKT 4S | 12.02.2004

ASICentrum je jedním z řešitelů mezinárodního projektu 4S - Smart Chips for Smart Surroundings. Ten je součástí 6.rámcového programu Evropské unie pro roky 2004-2006. Hlavním cílem projektu je vývoj rekonfigurovatelných a univerzálně použitelných stavebních bloků a návrhových prostředků pro budoucí nízkopříkonové systémy použité v multimediálních, komunikačních a navigačních prostředcích. Ověřování probíhá pro aplikace ve formátech DRM (Digital Radio Mondiale) a MPEG4. Projekt má své vlastní www stránky.

Konference Moderní elektronické součástky Brno 2003 | 09.10.2003

Již skoro tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodní odborné konference doprovázené výstavou, kterou pořádal časopis Sdělovací technika ve dnech 19.-20. listopadu 2003 v Kongresovém centru hotelu Holiday Inn Brno. Z našeho příspěvku RFID - Bezkontaktní identifikační systémy firmy EM Microelectronic a z ostatních na místě dostupných materiálů jste se dozvěděli, co se za rok událo nového v oblasti vývoje integrovaných obvodů a jaké nové součástky firmy EM Microelectronic jsou nyní na trhu. O přednášku si můžete případně napsat.

EM6323/24 - Ultra Low Power uP Supervisory Circuits with Manual Reset and Watchdog | 02.10.2003

Nová řada dohlížecích obvodů - vývoj probíhal ve firmě ASICentrum od dubna 2002, hromadná výroba byla zahájena v EM Microelectronic Marin SA v září 2003.
* kombinace funkcí WATCHDOG a RESET na jediném čipu
* proudová spotřeba 3,8uA/3,3V
* napájecí napětí 1,5 až 5V
* rozsah pracovních teplot -40°C to +125°C
* prahová napětí 1,31V; 1,38V; 1,57V; 1,66V; 1,8V; 2,2V; 2,63V; 2,93V; 3,08V; 4,4V a 4,63V
* SMD pouzdra SOT23-3 a SOT23-5
Kompletní informace včetně dokumentace ve formátu pdf (FactSheet a DataSheet).
Kontakt do firmy ASICentrum.

EM Microelectronic - největší světový výrobce RFID čipů | 09.09.2003

Podle zveřejněné studie firmy VDC (Venture Development Corporation) byla EM Microelectronic v roce 2002 největším světovým výrobcem identifikačních čipů pro RF transpondéry. Její podíl na celosvětovém RFID trhu představuje 22,8% a počet již v provozu nasazených čipů je 3x vyšší než je tomu u jejího nejbližšího konkurenta. Celkové množství RFID prvků, které pocházejí z EM Microelectronic a jsou uplatněny v nejrůznějších identifikačních systémech po celém světě, přesáhl počet 600 milónů kusů.
Více informací v angličtině s odkazem na marketingovou studii firmy VDC.
 
1 3 5 6 7 8 9 10