Aktuality

Seminář na veletrhu Ampér 2013 | 20.03.2013

Přednáška "Obvody pro bezdrátovou komunikaci s velmi nízkou spotřebou" zazněla na odborném semináři "Elektronické součástky a aplikace", který se uskutečnil 20.3.2013 jako doprovodná akce veletrhu Ampér 2013 za pořádatelství časopisu DPS - Elektronika od A do Z. Firma ASICentrum byla jedním z partnerů semináře.
Byly představeny nové obvody firmy EM Microelectronic s velmi nízkou spotřebou pro komunikaci v pásmu 2.4GHz (Bluetooth Low Energy), RFID obvody pro pásma LF, HF a UHF. včetně NFC komunikace. Bylo vysvětleno i využití obvodů s velmi nízkou spotřebou v nových hodinkách firmy SWATCH — SWATCH Touch.
Na závěr prezentace proběhlo losování výher věnovaných firmou ASICentrum - vývojový kit pro bezdrátové aplikace a hodinky SWATCH Touch.
http://www.dps-az.cz/fotogalerie-soucastky-amper-2013

EM4124 s certifikací EPC | 13.03.2013

UHF RFID čip EM4124 firmy EM Microelectronic získal certifikát EPCglobal Interoperability Certification; je tak v souladu s protokolem EPCglobal Class 1 generation 2 UHF Air Interface.
Obvod EM4124 dosahuje jedinečné úrovně typické citlivosti čtení -19dBm na úrovni čipu, která odpovídá typické -21dBm citlivosti na úrovni tagu (pro "dipól" se ziskem 2dBi); výsledkem je nejdelší čtecí vzdálenost ve své třídě.
Aby byla zajištěna plná sledovatelnost, je každá součástka dodávána s unikátním 64-bitovým identifikátorem (TID / UID) naprogramovaným a uzamčeným výrobcem. Kromě toho umožňuje 256 bitů non-volatilní paměti podporu datových struktur ISO a EPC; 112bitový EPC kód, 32bitové "kill" heslo a 32bitové přístupové heslo mohou být naprogramovány uživatelem. Nekonzistentnosti dat nebo klonování tagu dále zabraňují továrně naprogramovaný TID a běžný kód EPC.
EM4124 je k dispozici v nařezaných plátcích. Ukázkové tagy je možné získat na vyžádání.
O obvodu EM4124 vyšel článek v časopisu DPS 4/2013 - viz pdf.
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=299

ASICentrum na akci "Mikroelektronika 2013" | 10.02.2013

Hodinky Swatch Touch a bezdrátové aplikace s nízkou spotřebou byly dvě hlavní oblasti činnosti firmy EM Microelectronic prezentované na akci "Mikroelektronika 2013". Tuto akci uspořádala 8.2.2013 při Dni otevřených dveří (DOD) na FEL ČVUT v Praze Katedra mikroelektroniky ve spolupráci s agenturou Czechinvest. 6. ročníku této akce, která si dala za cíl propagaci elektroniky a mikroelektroniky, se zúčastnili především mladí zájemci, budoucí odborníci, zaměstnanci fakulty i další návštěvníci.
Firma ASICentrum si pro prezentaci výrobků, na jejichž vývoji se podíleli její inženýři, vybrala dvě atraktivní aplikační oblasti.
První jsou bezdrátové aplikace na bázi Bluetooth low energy kontroléru EM9301, plně integrovaného 2,4GHz transceiveru EM9201 a 8bitového flash mikrokontroléru EM6819. Všechny tyto obvody pracují s nízkým napájecím napětím a velmi nízkým příkonem. K napájení jejich aplikací tak může stačit i jedna knoflíková baterie.
Druhou aplikací jsou hodinky Swatch Touch, v nichž je integrováno několik unikátní obvodů a technologií.

Překročen cíl tržeb Swatch Group pro rok 2012 | 04.02.2013

I v extrémně nervózním ekonomickém prostředí se skupině Swatch Group v roce 2012 podařilo překročit svůj cíl osmi miliard franků hrubých tržeb. Došlo ke zvýšení o 14,0% na 8 143 milionů CHF, což je o miliardu více než v roce 2011. Nebýt nedávné destabilizace cizích měn vůči švýcarskému franku, mohly být tržby ještě přibližně o půl miliónu franků vyšší.
Rovněž výhled na rok 2013 je velice pozitivní - signály z trhů po celém světě jasně ukazují pokračující zdravý růstový potenciál švýcarského hodinkářského průmyslu a Swatch Group.
http://www.swatchgroup.com/en/services/archive/2013/swatch_group_key_figures_2012

20. výročí společnosti ASICentrum v tisku | 07.01.2013

Renomovaný odborný časopis DPS - Plošné spoje od A do Z publikoval ve svém prvním letošním čísle 1/2013 celostránkový článek věnovaný představení firmy ASICentrum.
Šéfredaktor časopisu Ing. Milan Klauz v článku postupně prochází 20letou historií firmy ASICentrum od jejího vzniku a nelehkých začátků až po dnešní rozkvět a nezastupitelnou roli největšího návrhového centra mateřské firmy EM Microelectronic, patřící do švýcarské skupiny Swatch Group.

20. výročí založení společnosti ASICentrum, spol. s r.o. | 02.12.2012

Dne 1.12.2012 oslavila pražská firma ASICentrum, spol. s r.o. 20. výročí svého založení.
Dominantní činností firmy ASICentrum je návrh integrovaných obvodů včetně zajištění všech navazujících procesů. Firma má zkušenosti v oblastech digitálních, analogových a zvláště smíšených systémů (mixed-mode, digital/analog). Počet zaměstnanců vzrostl z počátečních 12 na dnešních 66, nepočítaje řadu studentů technických vysokých škol, kteří ve firmě zpracovávají diplomové práce a mnohdy i spolupracují na skutečných projektech. ASICentrum je certifikováno podle Systému jakosti normy ISO9001:2000, Systému jakosti automotive normy ISO/TS16946:2002 a Systému managementu bezpečnosti informací ISO 27001.
Od roku 2001 se ASICentrum stalo součástí mezinárodní skupiny SWATCH GROUP prostřednictvím 51% podílu, který získala švýcarská firma EM Microelectronic Marin, 100% dceřinná firma SWATCH GROUP založená v roce 1975. EM Microelectronic je významným výrobcem integrovaných obvodů. Své zkušenosti z návrhu a výroby obvodů s extrémně nízkým příkonem, původně pro hodinky, zhodnotila v řadě dalších aplikací jako RFID, počítačové periferie, systémy pro automobily, průmysl a zdravotnictví. Pro řadu významných zákazníků z mnoha zemí světa vyrábí ročně více než miliardu čipů.
Českým a slovenským zákazníkům prodává ASICentrum součástky a moduly firmy EM Microelectronic a zajišťuje jim následnou technickou i aplikační podporu.
ASICentrum je distributorem SW prostředků americké firmy Mentor Graphics v České republice a Slovenské republice.
Firma se rovněž účastní řady mezinárodních projektů a aktivně spolupracuje s mnohými zahraničními firmami.

Přednáška o součástkách EM Microelectronic na konferenci RFID Future | 21.11.2012

New Ultra-Low power devices for RFID and wireless communication byl název přednášky prezentované zástupcem firmy ASICentrum na konferenci RFID Future Morava 2012 pořádanou vydavatelstvím Sdělovací technika.
Konference se uskutečnila v úterý 20. listopadu 2012 ve Zlíně. Hlavním tématem byly přínosy technologií RFID a RTLS ve všech oblastech průmyslu, logistice a retailu. Na konferenci se setkali odborníci, kteří se zabývají problematikou automatické identifikace, technologiemi RFID a RTLS a standardy EPC global jako platformou pro výměnu zkušeností z oblasti vědy, výzkumu i praktických realizací.
Prezentaci firmy ASICentrum, více informací o obvodech RFID naleznete v odkazu níže.
http://www.emmicroelectronic.com/Line.asp?IdLine=3

Rozhovor pro HW.cz o RF technologiích firmy EM Microelectronic | 19.10.2012

Ve známém internetovém periodiku HW.cz byl 16.10. zveřejněn rozhovor s představiteli managementu a odbornými pracovníky firmy ASICentrum.
Tématem rozhovoru bylo především bližší seznámení s RF obvody firmy EM Microelectronic vyvinutými v technologii s nízkým napájením a nízkým příkonem. Napájecí napětí těchto obvodů bývá 0,8V a méně a spotřeba ve stand-by módu pod 300nA. Tyto mezní technologické parametry předurčují mnoho obvodů k tomu, aby bez nadsázky společně vytvářely budoucnost v mnoha odvětvích, ve kterých jsou jejich aplikace používány.
Převážná většina těchto obvodů ve vyvíjena přímo ve firmě ASICentrum v Praze a vyráběna mateřskou firmou EM Microelectronic ve Švýcarsku.
Celý rozhovor si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu.
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/rf-wireless/navrh-rf-aplikace-s-nekolika-nej.html

Sponzorství semináře Počítačové architektury & diagnostika 2012 | 13.09.2012

PAD 2012 je známý název pracovního česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia, který se konal ve dnech 10. – 12. 9. 2012 v Milovech ve Žďárských vrších a který sponzorovala firma ASICentrum.
Semináře PAD jsou pokračovatelem tradice seminářů konaných v 80. letech pod názvem "Diagnostika mikroprocesorů", jejichž vůdčí osobností byl prof. Ing. Jan Hlavička, CSc.
Cílem semináře bylo vytvořit neformální prostředí, kde doktorandi informovali o výsledcích své výzkumné činnosti. Po prezentacích následovaly tvůrčí diskuze s fórem školitelů a doktorandů. Samozřejmostí byla i možnost navázání neformálních i profesionálních vztahů s kolegy z jednotlivých pracovišť ČR a SR.
http://pad12.fit.cvut.cz/sponzori

EM9201 a EM6819 - obvody pro aplikace s nízkou spotřebou | 06.09.2012

V čísle 5/2012 (září/říjen) odborného časopisu DPS – Plošné spoje od A do Z byl publikován článek "2,45GHz transceiver EM9201 a mikrokontrolér EM6819" autora Ing. Petra Matějky.
Autor přináší popis dvou obvodů vyvinutých pražskou firmou ASICentrum, návrhovém středisku společnosti EM Microelectronic. Vlastnosti těchto dvou obvodů umožňují vytváření řady užitečných aplikací, které se vyznačují zejména velice nízkou spotřebou. Příklad jedné takové zajímavé aplikace bezdrátového přenosu, vyvinuté ve spolupráci s Laboratoří pro vývoj a realizaci elektrotechnické fakulty ČVUT (LVR), bude zveřejněn v dalším čísle.
Oba obvody jsou volně prodejné a jejich prototypové vzorky jsou k dispozici. Jakékoliv informace o těchto obvodech e jejich aplikacích získáte prostřednictvím tohoto e-mailu.
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=278

Zvýšení tržeb skupiny Swatch Group za 1. pololetí 2012 | 25.07.2012

Skupina Swatch Group v 1. pololetí roku 2012 opět zaznamenala dvojciferný růst prodeje a zisku.
Hrubé tržby vzrostly o 14,4% na 3,847 miliard švýcarských franků a překonaly tak rekordní pololetní výsledky z loňského roku.
Provozní zisk se zvýšil o 19,4% na 903 miliónů švýcarských franků.
I na 2. polovinu roku 2012 je pozitivní výhled. Očekává se dynamický růst ve všech segmentech i regionech, zejména mimo Asii.
http://www.swatchgroup.com/en/services/archive/2012/half_year_report_2012

Seminář Advanced FPGA Design | 24.05.2012

Dne 23.5.2012 proběhl v hotelu Akademie Naháč u Chocerad odborný seminář pro uživatele i zájemce. Přednášejícími byli Dr. Jakub Šťastný (ASICentrum s.r.o.) a p. Neil Rattray (Mentor Graphics).
Semináře se zúčastnilo 37 účastníků, od návrhářů obvodů až pro projektové manažery.
Na semináři byly představeny pokročilé simulační a verifikační techniky ilustrované na SW produktech ModelSim a Questa, assertions - teoreticky i na příkladu ModelSim DE, metody tvorby HDL kódu na různých úrovních, například použitím HDL Designeru, syntéza pomocí Precision Synthesis, speciální aplikace pro kontrolu požadavků bezpečného návrhu vyhovujícímu normě DO-254 a ilustrované na příkladu nástroje ReqTracer.
Bližší informace o SW produktech Mentor Graphics získáte prostřednictvím tohoto e-mailu.

EM9201 - plně integrovaný 2,45GHz transceiver + referenční bezdrátová aplikace | 23.05.2012

Obvod EM9201 pracuje s napájecím napětím již od 0,8V a maximální komunikační rychlostí 1Mbps. Pro konkrétní aplikace jsou k dispozici bohaté možnosti nastavení vhodného poměru mezi spotřebou, dosahem a rychlostí přenosu dat.
U referenční bezdrátové aplikace, která byla vyvinuta pro demonstraci základních vlastností obvodu EM9201 a také mikrokontroleru EM6819 bylo dosaženo této kombinace parametrů : dosah více jak 100 metrů, napájení externích senzorických prvků pomocí knoflíkové baterie CR2032 vystačí na cca 5 let a komunikační rychlost je 60kbps.
Integrované obvody samotné i referenční aplikace jsou volně prodejné, prototypové vzorky jsou k dispozici. Samozřejmostí je detailně zpracovaná dokumentace a aplikační příručka demonstračního SW. Jakékoliv info získáte prostřednictvím tohoto e-mailu.

Článek Nástroje pro návrh a verifikaci FPGA (ASIC) | 07.03.2012

V čísle 2/2012 (březen/duben) odborného časopisu DPS – Plošné spoje od A do Z byl publikován článek Nástroje pro návrh a verifikaci FPGA (ASIC) autora Ing. Petra Matějky. Autor přehlednou formou seznamuje odbornou veřejnost, běžně zvyklou používat pro návrh programovatelných hradlových polí FPGA vývojové nástroje poskytované jednotlivými výrobci, s existencí spektra profesionálních softwarových nástrojů pro vývoj FPGA a ASIC firmy Mentor Graphics, které má v této oblasti dlouhodobě vedoucí postavení. Prezentovány jsou jak základní, tak i specializované softwarové nástroje pro návrh HDL, simulaci/verifikaci a syntézu FPGA/ASIC.
http://www.dps-az.cz/

Článek Od algoritmu k číslicovému obvodu | 07.01.2012

V čísle 1/2012 (leden/únor) odborného časopisu DPS – Plošné spoje od A do Z byl publikován článek Od algoritmu k číslicovému obvodu autora Ing. Jakuba Šťastného, Ph.D. Autor se na pozadí klasických (starších i v současnosti rozšířených) postupů metodologie návrhu číslicových systémů zamýšlí nad výhodami a nevýhodami HLS (High Level Synthesis) a jejím budoucím potenciálním přínosem pro zvýšení produktivity práce za předpokladu správného užití nástrojů. Nezodpovězěnou otázkou zůstává, zda se HLS někdy rozšíří tak jako dnes RTL syntéza.
http://www.dps-az.cz/

EM9301 - Single-Cell Battery Bluetooth Low Energy Controller | 09.11.2011

• Master and slave BLE controller compliant to Bluetooth specification 4.0
• Supply voltage down to 0.8V
• Low average current consumption
• Uses widely available, low cost 26MHz Xtal
• 1Mbps on air data rate
• 200 Ohms differential impedance of antenna port
• No antenna matching elements needed through appropriate PCB antenna design
• Programmable RF output level from -20dBm to +4dBm to optimize current consumption for a wide range of applications
• Programmable supply voltage supervisory function
• MLF 24 5x5 package
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=289

 
1 2 3 4 5 6 8 10